Behandlinger

Medisinsk rynkebehandling

Bestill konsultasjon

For å få godkjent behandling hos Beauty Codes by Pia, stilles det følgende krav:

  • Alle  kunder må godkjennes av klinikkens ansvarlige lege før en behandling kan iverksettes.

Dette gjøres gjennom en e-konsultasjon, samt en SMS med link til et helseerklæringsskjema. Skjema må besvares innen 24t før behandling. Godkjenningen har en varighet på 12 mnd, forutsatt at helsetilstanden ikke endres.

Alt er i henhold til norsk lov om pasientsikkerhet og krav fra datatilsynet.

Det er 20 års aldersgrense på behandlinger hos Beauty Codes by Pia

Vi har har ikke lov til å informere eller markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmenheten, grunnet Legemiddelforskriften.

Ønsker du mer informasjon om medisinsk rynkebehandling, bestill en gratis konsultasjon, eller send en SMS til 928 10 000.

Bestill konsultasjon